Gost

0 Članovi i 1 Gost pregledava ovu temu.

makelli

makelli

*
★Pravilno korištenje /me i /do komandi.★U ovoj temi će biti objašnjeno pravilno korištenje /me i /do komandi.
★Komanda /me★

Komanda /me služi da iskažete neku radnju koji vaš skin, to jest IC karakter ne može izvesti putem animacija.

Nepotrebno je koristiti komandu /me ukoliko vaš karakter ima određene animacije koje želite izvesti, to jest sa kojima bi opisali neku određenu situaciju.

Listu animacija možemo pogledati sa komandom /animlist kako bi bolje vidjeli šta naš karakter može da uradi sa komandom /me, a šta ne može.

Obično poslje komande  /me stavljamo tri točke jer se ta radnja nastavlja.

Također pazite da ne radite PowerGaming sa ovom komandom, tako da morate pružiti i drugima šansu na Roleplay, a ne misliti samo na sebe i gledati kako ćete izaći kao pobjednik (RP2WIN)
Primjeri pravilnog korištenje /me komande.


Primjeri nepravilnog korištenje /me komande.


Također još jedan primjer lošeg korištenja /me komande je idući:


★Komanda /doKomanda /do služi da iskazujemo naše osjećaje,  viđenja, misli itd.. Pomaže nam da ne kršimo PG i RP2WIN.

Komanda /do često ide uz komandu /me kako bi je nadopunila, to jest upotpunila pravilno korištenje obje komande.
Primjeri pravilnog korištenje /do komande.


Jedan primjer pravilnog korištenja same /do komande je idući:Primjer nepravilnog korištenje /do komande, jer se krši RP2WINPG.


« Zadnja izmjena: Februar 02, 2020, 16:30:33 #Changretta »